Slide banner

Výrobní areál Petrov nad Desnou, okr. Šumperk

Předmětem dražby jsou nemovité věci se nacházejí vlevo od státní silnice I/11 Šumperk - Bruntál při průjezdu obcí Petrov nad Desnou. Výrobní a skladové haly s příslušenstvím jsou rozličných konstrukcí v rovinatém terénu bez podsklepení jedno až dvoupodlažní. V místě je možnost napojení na veřejný vodovod, kanalizaci a plynovod, připojení elektro je přes vlastní trafostanice. Přístup je ze zpevněné státní silnice po zpevněných závodových komunikacích k jednotlivým objektům.

Výčet objektů:
1. List vlastnictví 457

Budova čerpací stanice na p.č. 888, budova vodárny na p.č. 936, hala M1 na p.č. 947/2, sociální přístavek, hala M3 na p.č. 947/6, sociální přístavek, hala M2 na p.č. 947/7, sociální zařízení, přístavek u haly M2, trafostanice na p.č. 947/15, přístřešek na p.č. 947/16, sklad plynů na p.č. 947/17, sklad na p.č. 947/18, budova skladu na p.č. 947/19, sklad na p.č. 947/20, regul.st.na p.č. 947/21, budova vodojemu na p.č. 1300, studna, venkovní úpravy (nádrže pozemní na p.č. 947/16, nádrž na p.č. 947/22, 4 zpevněné plochy), pozemky.

Na pozemcích nádvoří p.č. 947/1 a 947/25 jsou zřízeny venkovní úpravy, které souvisejí se stavbami výrobních budov, hal a pomocných vedlejších staveb v areálu. Jedná se o kanalizace, vodovody, zpevněné plochy, oplocení, energomosty a technické rozvody, které nejsou samostatně zapisovány v katastru nemovitostí.

Upozornění: Předmětem dražby není vedení vysokého napětí, které vede do hlavní trafostanice.

2. List vlastnictví číslo 567

Pouze pozemek p. č. 947/1, ostatní plocha, manipulační plocha.

Fotogalerie

ID dražby
D 05/16
Forma prodeje
veřejná dobrovolná dražba
Navrhovatel dražby
Ing. Marek Tříska, insolvenční správce
Datum konání
29.07.2016
Čas konání
11:00
Místo konání
Krátká 2, Šumperk (sídlo dražebníka)
Nejnižší podání
7 950 000,- Kč
Dražební jistota
1 000 000,- Kč
Cena dle znaleckého posudku
7 950 000,- Kč
Prohlídky
12.07.2016 a 19.07.2016 vždy ve 10:00 hod
Adresa objektu
Petrov nad Desnou
Kraj / okres
Olomoucký kraj >> Šumperk
Kontaktní osoba
I
Tel: I
I
Jak složit dražební jistotu

Top nabídky