Slide banner

Výběrové řízení (někdy nazývané „tendr“) je specifický způsob prodeje, kterým je vybírána nejvýhod- nější nabídka na odkoupení předmětu řízení (pro vyhlašované řízení na prodej). Výběrové řízení není veřejnou ani obchodní veřejnou soutěží ve smyslu občanského zákoníku, a užití ustanovení právních norem, upravujících veřejnou soutěž a obchodní veřejnou soutěž na toto řízení, je vyloučeno.

Nebyly nalezeny žádné výsledky.

Top nabídky