Slide banner

Průmyslový areál Zlín - Malenovice

Předmětem dražby je areál situovaný v okrajové části Zlína - Malenovice, v lokalitě průmyslového a skladového využití zóny. Jedná se o bývalý hospodářský dvůr, který patřil k hradu Malenovice. K nemovitostem je zřízeno právo hospodaření k pozemku a budovám Okresního stavebního podniku Zlín. Areál sestává ze dvou samostatně přístupných částí, z části severní, která je užívána jako stavební dvůr a jížní která nebyla prakticky vůbec užívána a kde letos proběhly částečné sanační práce, jedná se o několik pozemků a budov, které jsou však v menším chráněném území a byly prohlášeny za nemovitou kulturní památku. Celková plocha areálu činí 11.113 m².

 

Fotogalerie

ID dražby
D 14/14
Forma prodeje
Dobrovolná dražba
Navrhovatel dražby
Ing. Zdeněk Ševčík, likvidátor a VLW, spol. s.r.o.
Datum konání
08.12.2014
Čas konání
11:00
Místo konání
Hotel Moskva, náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín, salonek 301
Nejnižší podání
16800000
Dražební jistota
2000000
Cena dle znaleckého posudku
13000000
Prohlídky
18.11.2014 a 25.11.2014 vždy v 10:00 hod.
Adresa objektu
Žleby 95, Zlín
Kraj / okres
Zlínský kraj >> Zlín
Kontaktní osoba
Ing. Jaroslav Huf
Tel: 420 602 744 928
huf@moravolen.cz
Jak složit dražební jistotu

Top nabídky