Slide banner

Pozemek 38.444 m², Dvůr Králové n.L. - Alešova, okr. Trutnov

Předmětem dražby je pozemek p.č. 1990/1, který je situován na západním okraji obce mimo zastavěnou část zvané K Lipnici v prostoru mezi Alešovou ulicí a drážním tělesem železnice ČD. Povrch pozemku je zvlněný s částečným zaplevelením v jihozápadní polovině náletovými dřevinami.

Dle podkladů z územního plánu obce je pozemek p.č. 1990/1 zařazen do ostatních ploch krajinné zeleně zahrnující nelesní dřevinné porosty s funkcí ekologicko - stabilizační, protierozní a estetickou. Pozemek je zatížen právem věcného břemene za účelem zřízení, uložení a provozování plynovodní přípojky k domu čp. 1093.

Fotogalerie

ID dražby
D 21/14
Forma prodeje
veřejná dobrovolná dražba
Navrhovatel dražby
Ing. Stanislav Kužela, SKP
Datum konání
26.03.2015
Čas konání
12:00
Místo konání
Hotel Alessandria Hradec Králové, Třída SNP 733, salonek č. 1
Nejnižší podání
961 000,- Kč
Dražební jistota
300 000,- Kč
Cena dle znaleckého posudku
1 922 000,- Kč
Prohlídky
26.2.2015 a 4.3.2015 vždy v 9:30 hod
Adresa objektu
Dvůr Králové nad Labem
Kraj / okres
Královehradecký kraj >> Trutnov
Kontaktní osoba
I
Tel: I
I
Jak složit dražební jistotu

Top nabídky