Slide banner

Obchodní podíl společnosti Veleslavín Praha s.r.o.

Předmětem této nedobrovolné dražby je obchodní podíl zástavce na dlužníkovi, společnosti s obchodní firmou Veleslavín Praha s.r.o., se sídlem Adamova 466/9, Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČO: 272 51 870, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 107741.

Zástavce je společníkem dlužníka, kdy výše vkladu zástavce do základního kapitálu dlužníka činí 1,500.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých), který dle aktuálního výpisu z veřejného (obchodního) rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, sp. zn. C 107741, představuje 100% podíl na základním kapitálu společnosti dlužníka.

Údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů neodpovídá.

Fotogalerie

ID dražby
N 01/18
Forma prodeje
veřejná nedobrovolná dražba
Navrhovatel dražby
Orangewood Company SE,
Datum konání
13.12.2018
Čas konání
11:00 hod
Místo konání
Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1
Nejnižší podání
17 417 834,- Kč
Dražební jistota
1 000 000,- Kč
Cena dle znaleckého posudku
16 165 000,- Kč
Prohlídky
08.11.2018 a 15.11.2018 v 10:00 hod.
Kraj / okres
Praha
Kontaktní osoba
Ing. Bc. Jaroslav Huf
Tel: 721 840 961
jhuf@moravolen.cz
Jak složit dražební jistotu

Top nabídky