Slide banner

Výrobní hala VELAMOS, a.s.+ movité věci Petrov nad Desnou, okr. Šumperk

Nemovité věci se nacházejí vlevo od státní silnice I/11 Šumperk - Bruntál při průjezdu obcí Petrov nad Desnou. Výrobní a skladové haly s příslušenstvím jsou rozličných konstrukcí v rovinatém terénu bez podsklepení jedno až dvoupodlažní. V místě je možnost napojení na veřejný vodovod, kanalizaci a plynovod, připojení elektro je přes trafostanice ve výrobním a areálu. Přístup je ze zpevněné státní silnice po zpevněné komunikaci k jednotlivým objektům.

Předmětem dražby jsou objekty na jihozápadním okraji areálu. Na pozemku p.č. 950/1 je evidována stavba, při místním šetření bylo zjištěno, že tato byla v minulosti snesena a fyzicky neexistuje. Nesoulad mezi právním stavem a skutečností lze odstranit prohlášením vlastníka podáním na Katastrální úřad.

Hala M4 na p.č. 947/8

Hala expedice M4 navazuje stavebně na montážní halu M3 na její jihozápadní straně. Stavba je montovaná ocelová konstrukce trojlodní typu HARD o rozpětí 3x19 m, délky 57 m a jmenovité výšky 5.7 m. Hala je rozdělena na dvě části, z nichž první dvoulodní je určená k montáži, a druhá jednolodní je pro expedici výrobků. Výplně stěn jsou lehké plynosilikátové vyzdívky, severozápadní fasáda je opatřena typizovaným montovaným pláštěm PVC. Střešní plášť je typizovaný z plechu VSŽ. Prosvětlení je střešními světlíky. Podlaha je cementová mazanina s povrchovou úpravou, vytápění je plynovým kotlem s teplovzdušnými výměníky. Je zaveden motorový proud. Dveře a vrata jsou kovová, okna v kovových rámech.

Prohlídkou bylo zjištěno, že údržba je prováděna v běžné míře a opotřebení konstrukcí odpovídá stáří z roku 1993. Odhaduje se celková životnost na 80 let.

Přístavek u haly M4

Budova přístavku k hale expedice je podél jihovýchodního traktu. Stavba je zděná se dvěma nadzemními podlažími bez podsklepení a bez podkroví s plochou střechou pokrytou asfaltovanými svařovanými pásy. Podlahy jsou PVC, dlažby a mazaniny, okna dřevěná zdvojená, dveře náplňové i kovové, vytápění původní výměníkem z ústřední kotelny je nefunkční. Vnitřní dispozice sestává ze vstupu, chodeb, sociálního zařízení pro zaměstnance, dílny údržby a strojovny, ve 2. NP je chodba, kanceláře a sociální zařízení.

Prohlídkou bylo zjištěno, že údržba je prováděna běžně a opotřebení je úměrné stáří stavby. Odhaduje se celková životnost na 80 roků.

Hala na p.č. 950/3

Objekt pro uskladnění kovových odpadů před jejich vývozem ze závodu je situován v severozápadním nároží průmyslového areálu. Je proveden jako montovaný z ocelových sloupů, podélníků a střešních vazníků s táhlem, vše zakotveno na železobetonové opěrné zdi ve tvaru písmene U, která tvoří současně základy. Podlaha je betonová s jímkami na olejové úkapy, obložení tří stěn je z pozinkovaného plechu, střecha je z plechových tabulí VSŽ. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu bez nátěrů. Hala je jednostranně otevřená jako přístřešek. Odhaduje se celková životnost na 80 roků do zchátrání.

Fotogalerie

ID dražby
D 23/15
Forma prodeje
veřejná dobrovolná dražba
Navrhovatel dražby
Ing. Marek Tříska, správce konkursní podstaty
Datum konání
15.01.2016
Čas konání
10:00
Místo konání
Krátká 2, Šumperk (sídlo dražebníka)
Nejnižší podání
6 560 500,- Kč
Dražební jistota
400 000,- Kč
Cena dle znaleckého posudku
6 560 500,- Kč
Prohlídky
12.12.2015 a 06.01.2016 vždy v 10:00 hod
Adresa objektu
Petrov nad Desnou
Kraj / okres
Olomoucký kraj >> Šumperk
Kontaktní osoba
I
Tel: I
I
Jak složit dražební jistotu

Top nabídky