Slide banner

Dobrovolné dražba rozsáhlého areálu v Jeseníku

Předmětem celkem 13 samostatných dražeb (původně podle zadání celý areál) byl areál bývalé stavební firmy BSZ Jeseník a.s. (v konkursu), rozdělený pro účely dražeb na samostatné funkční celky. Jednotlivé výrobní objekty sloužily stavební výrobě a to jak hlavní stavební výrobě, tak pomocné stavební výrobě (včetně haly údržby a betonárky), stejně jako dvě administrativní budovy v areálu, které vytvářely zázemí k těmto objektům. Je zde možnost zejména využití velkých nezastavěných pozemků (pozemky v areálu mají výměru cca 90 000 m2). Výrobní haly mají přibližnou zastavěnou plochu 40.000 m2, podlahová plocha kancelářských prostor je cca 1.900 m2. Dražby byly připraveny tak, že celý areál byl rozdělen do samostatných funkčních celků, včetně příslušných stavebních a ostatních pozemků. Nejnižší podání bylo stanoveno u jednotlivých dražeb v rozmezí od 100 tis. do 3,9 mil. Kč, celkové nejnižší podání za všechny dražby činí částku 25,400.000,- Kč., když celková cena stanovená znalcem dosahuje 26,374 mil. Kč.

Fotogalerie

ID dražby
ref 7
Kraj / okres
Olomoucký kraj >> Jeseník
Kontaktní osoba
I
Tel: I
I
Jak složit dražební jistotu

Top nabídky