Slide banner

Dobrovolná dražba průmyslového areálu v obci Písečná, okres Jeseník, která se uskutečnila

Předmětem dražby byl areál bývalé firmy SteelTile s.r.o. (v konkursním řízení), tj. pozemky a nemovitosti na těchto pozemcích Dále byl předmětem dražby soubor movitých věcí - strojů, strojního zařízení a dopravních prostředků, kterými byla strojírna vybavena. Nejnižší podání bylo stanoveno na částku 7,490.000,-Kč.

Fotogalerie

ID dražby
ref 9
Kraj / okres
Olomoucký kraj >> Jeseník
Kontaktní osoba
I
Tel: I
I
Jak složit dražební jistotu

Top nabídky