Slide banner

Výrobní areál + movité věcí Magnety s.r.o., v obci Světla Hora, okr. Bruntál

Předmětem výběrového řížení je areál nacházející se téměř v centru obce Světlá Hora, okr. Bruntál. Přístup a příjezd do něj je z veřejné komunikace. Součástí areálu jsou výrobní a skladové objekty, technologické objekty, zpevněné plochy,
přípojky, oplocení a venkovní úpravy a movité věcí.

Budova „A“ - výrobní hala s administrativní budovou na pozemku p.č. St. 109/1:                                                             

jedná se o nepodsklepenou přízemní dvoulodní výrobní halu s vestavbou 2.NP obsahující provozní kanceláře a příruční sklady. Z jižní strany se nachází pětipodlažní věž s technologii mísení a dopravy směsi pro výrobu magnetů. Ze severovýchodní strany na výrobní halu navazuje nepodsklepená zděná administrativní budova se sedlovou střechou bez podkroví.

Budova „B“ – provozní budova na pozemku p.č. St.109/2:                                                                                                 

jedná se o nepodsklepenou dvoupodlažní budovu se sedlovou střechou. V budově se nacházejí dílny a sklady, administrativní prostory a sociální zázemí pro zaměstnance. V důsledku destrukce komínu sousedního objektu kotelny došlo k poškození střechy, resp. střešní krytiny a částečně krovu a stropu nad posledním podlažím. Střecha byla provizorně opravena.

Budova „C“ – bývalá jídelna na pozemku p.č. St. 109/3:
jedná se o nepodsklepenou dvoupodlažní budovu s pultovou střechou. V budově se nacházejí provozní prostory, společenské prostory využitelné coby kanceláře nebo sklady a sociální zázemí pro zaměstnance. Původně se jednalo o zázemí pro zaměstnance – jídelnu s vlastní kuchyní, bufetem a společenskými místnostmi. Budova byla delší dobu nevyužívaná, přesto je její stavebně technický stav relativně dobrý. Budova je využitelná jako administrativní, alt. k malovýrobě.

Budova „D“ - vrátnice na pozemku p.č. St. 155:
jedná se o nepodsklepený objekt vrátnice u vjezdu do areálu ze severní strany. Budova je zděná, nepodsklepená se sedlovou střechou. Budovu je možno pronajmout např. případné ostraze areálu. V budově je nutno provést udržovací práce

Budova „E“ – výrobní hala a skladová hala na pozemku p.č. St. 432:
jedná se o nepodsklepenou přízemní výrobní halu navazující ha halu „A“ jihozápadním směrem. Na výrobní halu jihozápadním směrem navazuje skladová hala přístupná jak z vně, tak z haly „E“.

Hala „F“ – skladová hala na části pozemků p.č. St. 434 a p.č. St. 758:
jedná se o nepodsklepenou přízemní ocelovou skladovou halu systému KORD.

Budova „H“ – stará kotelna (skladový objekt):
jedná se o nepodsklepený dvoupodlažní zděný objekt bývalé kotelny, využívaný převážně ke skladování (původně zde byla umístěna kotelna na tuhá paliva, následně prádelna, která však nebyla delší dobu užívána). Budova je propojena s budovou „B“ a je z ní přístupná v úrovni 1.NP. Budovu je možno pronajmout ke skladování. Využití je limitováno omezenou manipulovatelností s ohledem na málo kapacitní a delší dobu neprovozovaný výtah. U objektu se v roce 2014 nacházel nepoužívaný komín, který se však v mezidobí zřítil a v době prohlídky byla odstraňována suť.

Technologické a nepronajatelné objekty:
Objekt „G“ – nová kotelna
Objekt „I“ – technologický objekt
Objekt „J“ – neexistuje – zbořeniště
Objekt „K“ – bývalá sauna v havarijním stavu
Objekt „L“ – trafostanice                                                                                                                                                    Objekt „M“ – bývalá stolárna – špatný stavebně technický stav
Objekt „N“ – sklad olejů – zhoršený stavebně technický stav.

Venkovní úpravy:
- zpevněné plochy jsou provedeny z litého asfaltu, asfaltobetonu a panelů, s obrubníky a krajníky;
- venkovní osvětlení - ocelové stožáry s výložníky a výložníky upevněné na stavbách;
- oplocení areálu z drátěného pletiva na ocelových sloupcích, vč. kovové vjezdové brány z ulice a
ze strany vlečky;
- vodovodní přípojka a rozvody v areálu;
- kanalizační přípojka a sběrná jímka;
- plynovodní přípojka a rozvody v areálu;
- vzdušná přípojka elektřiny a rozvody elektřiny z vl. trafostanice;
- nefunkční železniční vlečka.

Seznám movitých věcí uveden v příloze.

Předmět vyběrového řížení byl prodán za 11.750.000,- Kč.

Fotogalerie

Kontaktní osoba
I
Tel: I
I
ID řízení
V 01/16
Minimální kupní cena
není stanovena
Forma prodeje
výběrové řízení
1. Kolo VŘ.
31.03.2016
2. Kolo VŘ.
31.03.2016
Kraj / okres
Moravskoslezský kraj >> Bruntál
Adresa
Světlá Hora

Top nabídky