Slide banner

Výběrová řízení jsou pro svoji formu zpeněžení (v zajištění transakce srovnatelných s dobrovolnými dražbami) využívána především tam, kde je nutná důkladnější příprava na převod vlastnických práv, souvisejících s předmětem prodeje (např. zajištění stavebního povolení, územního rozhodnutí, zajištění služebností pro prodávajícího, příp. další dokumentace). Výběrová řízení mohou probíhat jedno nebo dvoukolovým způsobem (druhá kolo například způsobem licitace ceny), a podmínkou účasti je mimo jiné i povinnost účastníků složit předepsanou kauci, případně nabídnout minimálně stanovenou cenu dle podmínek řízení.

Výběrové řízení probíhá během cca 5 ti měsíců, kdy po dvou- až tříměsíční marketingové kampani a přímé komunikaci s investory dochází ke složení kauce, podpisu závazné smluvní dokumentace a předložení nabídky. Po vybrání vítězné nabídky má investor na doplatek kupní ceny zhruba 2 měsíce.

Kladné a záporné stránky výběrového řízení a kdy je toto řízení vhodné

Výhodou výběrového řízení je získání maximální ceny díky možnosti vyhlášení dodatečných kol při rovnosti cenových nabídek, přičemž konečné rozhodnutí o prodeji je vždy na straně prodávajícího.
V rámci tohoto způsobu prodeje je maximálně zabezpečena finanční i právní jistota převodu vlastnických práv jak pro prodávající, tak i kupujícího.

Top nabídky