Slide banner

11. Pneumatický svařovací lis DW-WPM-130 M / Pneumatic welding press - DW-WPN-130 MF

ČESKY :

11. Pneumatický svařovací lis – DW-WPN-130 MF – jde o poloautomatický svařovací stroj, u kterého posuv svařovacích hlav zabezpečuje pneumatický okruh. Chlazení je vodní. Svařování je odporové. Na stroji jsou instalovány upínací prvky k zajištění polohy svařované součásti.  Stroj je opatřen plexi klecí a bezpečnostní závorou. Výrobce Design Weld s.r.o., typ DW-WPN-130 MF, rok výroby 2014, výrobní číslo 031. Stroj nebyl napojen na tlakový vzduch a nebylo možné odzkoušet chlazení.

 

ENGLISH :

Pneumatic welding press - DW-WPN-130 MF - a semi-automatic welding machine with feed welding heads provides pneumatic circuit. Cooling the water. Resistance welding. The machine is installed fasteners to secure the position of welded components. The machine is provided with a plexiglass cage and a safety latch.

Producer: Design Weld Ltd., type WPN DW-MF-130, year 2014, serial number 031st.

Soubory ke stažení

Fotogalerie

Kontaktní osoba
Ing. Jaroslav Huf
Tel: 420 602 744 928
huf@moravolen.cz
Kupní cena
nejvyšší nabídce / best offer

Top nabídky