Slide banner

Průmyslový areál Semily, 77 828 m2

Nabízíme Vám průmyslový areál bývalého textilního závodu, nacházející se v lokalitě Semily – „Řeky“ na cípu plochy mezi soutokem náhonu řeky Jizery a vlastní řeky Jizery. Pozemky jsou převážně rovinaté, část je zastavěna stavbami a část tvoří plochy sloužící pro provoz závodu. V současnosti se v závodě neprovádí žádná výroba a objekt není nevyužíván. Areál je napojen na veškeré inženýrské sítě (vody, kanalizace, elektrická energie i plynu). Přístup do areálu je zajištěn z místní zpevněné komunikace (ulice Bavlnářská), malá část pozemku je mimo tento areál a jedná se o plochy nad areálem, mezi náhonem a železniční tratí (Semily -  Železný Brod).

Všechny jednotlivé objekty k prodeji jsou zapsány na LV č. 2468, katastrální území Semily, konkrétně:

Pozemky – č. 1655, 1662/1

Budova - Administrativní část . ředitelství - na pp. č.1689/1 a 1690

Hala - stará přádelna - druhá část stavby na pp. č. 1689/1

Hala - Nová přádelna - část přádelna, na pp. č. 1688

Hala - nová přádelna, část "skleník", na pp. č. 1688

Hala - nová přádelna, část kotelna, na pp. č. 1688

Hala - objekt tkalcovna, část přední třípodlažní, na pp. č. 1689/5

Hala - tkalcovna, jednopodlažní hala, pp. č. 1689/5 a 1689/6

Hala - šlichtovna, na pp. č. 1689/5

Budova - jídelna, na pp. č. 1691

Budova - Kuchyň - na pp. č. 1689/5

Hala - hasičská zbrojnice, na pp. č. 1689/1

Hala - dílny údržby závodu, na pp. č. 1689/1

Hala - podnikové dílny, na pp. č. 1689/1

Hala - objekt garáží na pp. č. 1685/2

Budova - objekt trafostanice - na pp. č. 1665/10

Hala - ocelový přístřešek za "Závodní dílnou", na pp. č. 1689/1

Stavba prům. obj. na pp. č. 1685/1

Stavba (garáž) na pp. č. 1686

Stavba prům obj. na pp. č.1692

Stavba určená k odstranění - na pp. č 1665/1, pozemek jiného majitele

Inženýrská stavba - mycí rampa, pp. č. 1685/10

Inženýrská stavba - opláštěné lávka mezi budovami

Inženýrská stavba - zpevnění dvora - dlažba

Inženýrská stavba - komunikace panelové

Inženýrská stavba - zpevněné plochy živičné

Inženýrská stavba - rozvod vody v závodě

Inženýrská stavba - vnitropodniková kanalizace (splašková)

Stavba - ostatní (tech. vyb.) na pp.č. 1706/5, 1706/7, 1711/5, 1711/6, 1711/7

Ostatní plochy na pp.č. 1693, 1704/2, 1705, 1706/2, 1706/3, 1706/6, 1706/8, 1706/9, 1706/11, 1710/3, 1711/4

Celková prodávaná plocha areálu má 77 828 m2.

Prodej formou nabídkového řízení. /Cena v nejvyšší učiněné nabídce + 4% daň z převodu nemovitostí. /

Fotogalerie

Kontaktní osoba
Ing. Jaroslav Huf
Tel: 420 602 744 928
huf@moravolen.cz
ID reality
R 14/45
Forma prodeje
přímý prodej
Kraj / okres
Liberecký kraj >> Semily
Adresa
Semily

Top nabídky