Slide banner

Reality - přímé prodeje

Přímé prodeje jsou standardním způsobem převodu vlastnických práv k nemovitostem, které jsou využívány i naší společností MORAVOLEN HOLDING a.s..  Naší firmou je přímým prodejům věnován značný prostor, s profesionálním přístupem jak k prodávajícím, tak i zájemcům o koupi. Současně poskytujeme i poradenství v oblasti hypotečního financování s možností porovnání nabídek různých finančních institucí.

Přímé prodeje probíhají, dle našich zkušeností, s ohledem stanovení požadované kupní ceny v časovém období   2 až 6-ti měsíců od podpisu naší smlouvy s prodávajícím, po samotný převod vlastnických práv a zápis do veřejného seznamu - katastru nemovitostí.

Kladné a záporné stránky přímých prodejů, a kdy je tento způsob prodeje vhodný

Tato forma prodeje je určena pro všechny typy nemovitostí, kde nelze očekávat zvýšený zájem investorů (pro tyto případy doporučujeme výběrová řízení či dražby) nebo tam, kde dochází k ověřování trhu. Poměrně často je tento způsob prodeje využíván i správci konkursní podstaty a insolvenčními správci u nemovitostí, které byly zahrnuty do majetkové podstaty úpadců (dlužníků). Výhodou je v těchto případech skutečnost, že zpeněžením majetkové podstaty dlužníků, na které byl prohlášen konkurs, zpeněžením (tedy prodejem) se z katastru nemovitostí ze zákona vymazávají všechna zástavní práva, výkony rozhodnutí i ostatní právní vady, které tak nepřecházejí na nové vlastníky dle IZ ust. § 285, odst. 1, písm. a) a b). Záporem je v některých případech u neatraktivních nemovitostí delší doba, než se podaří zájemce o koupi získat, případně nutnost snížení ceny, pokud po delší dobu zájem o koupi ze strany kupujících není.

Top nabídky