Slide banner

Výrobní areál Oskava s pozemky, okr. Šumperk - NEVYDRAŽENO

Předmětem dražby je průmyslový areál bývalého závodu Moravolen Šumperk o rozloze 11.296 m², závod 09 Oskava-Horní závod.  Areál byl postaven v roce 1931 při silnici  Oskava - Bedřichov.  Poslední majitel jej užíval ke kovovýrobě. Obsahuje výrobní, skladové a kancelářské prostory se zázemím. Hlavní objekt je rovnoběžný s komunikací, je to částečně podsklepená, dvoupodlažní budova, dříve patrně sloužila jako kancelářská, sociální a v patře výrobní budova, na severní straně navazující výrobní prostory přízemní i patrové sloužící k výrobě a skladování. Naproti němu je vrátnice s klubovnou, za ní sklad. Pozemek areálu je vklíněn mezi komunikaci a tři místní vodoteče. Objekty jsou napojeny na vzdušný rozvod n.n. voda je získána z místního zdroje, odpadní vody svedeny do jímky.

Průmyslový objekt čp. 7

Hlavní objekt členitého půdorysu je částečně podsklepený s  1NP, část objektu má i 2NP se sedlovými a plochými střechami. Je v podstatě rozdělen na dvoupodlažní budovu se sedlovou střechou, která v minulosti sloužila jako kanceláře a výrobní haly, které navazují na tuto budovu a jsou povedeny jako haly se sloupovým nosným systémem s vyzdívkami. Budova je postavena tradiční zděnou technologií s betonovými a dřevěnými trámovými stropy, střechy kryté IPOu a osinkocementovými šablonami. Haly jsou provedeny jako montované s betonovými a kovovými sloupy s plochými střechami, kryté ipou. Obestavěný prostor stavby je 23.427,00 m², podlahová plocha 5.397,00 m² a čistá užitková plocha 3.929,00 m².

Objekt byl podle dostupné dokumentace postaven v roce 1931. Technický stav je velmi špatný. Vytrhány jsou rozvody inženýrských sítí, poškozeny jsou podlahy, omítky jsou vlhké, střechou a krytinou silně zatéká, poškozeny jsou nosné prvky jak vodorovné, tak i svislé. V některých místech hrozí zřícení konstrukcí. Rozbita jsou okna, poškozeny dveře a vrata. Objekt není zabezpečen proti vniknutí cizích osob.

Vrátnice

Přízemní, nepodsklepený objekt se sedlovou střechou postavený při vchodu do areálu sloužil jako vrátnice a klubovna se sálem. Objekt byl postaven v roce 1931. V současné době není stavba nijak užívána. Údržba je zhoršená, poškozeny jsou vodorovné a svislé konstrukce, střecha, krytina, omítky aj. Je to zděný objekt se sedlovou střechou, obestavěný prostor 1.998 m3, podlahová plocha 285 m2.

Fotogalerie

ID dražby
D 23/14
Forma prodeje
veřejná dobrovolná dražba opakovaná
Navrhovatel dražby
Mgr. Magdalena Iliadisová, notářka
Datum konání
25.02.2016
Čas konání
10:00
Místo konání
Krátká 2, Šumperk (sídlo dražebníka)
Nejnižší podání
780 000,- Kč
Dražební jistota
100 000,- Kč
Cena dle znaleckého posudku
1 300 000,- Kč
Energetická náročnost budovy
G
Prohlídky
20.01.2016 a 02.02.2016 vždy ve 10:30 hod
Adresa objektu
Oskava
Kraj / okres
Olomoucký kraj >> Šumperk
Kontaktní osoba
I
Tel: I
I
Jak složit dražební jistotu

Top nabídky