Slide banner

Pozemky 14.689 m², Nemile, okr. Šumperk

Předmětem dražby je soubor pozemků o celkové výměře 14.689 m², nacházejících se na severozápadním okraji obce Nemile, když část pozemků je vedena v platném územním plánu obce s možností zastavění objekty výroby a skladování, část je zalesněna a část je zemědělky obhospodařovaná bez možností zástavby.

P.č. St.132/2 - pozemek veden jako zastavěná plocha, když je zastavěn stavbou cizího vlastníka, když se zde nachází část budovy skladu č.p. 186.

P.č. 116/2 - pozemek veden jako ostatní plocha, ostatní komunikace, jde o část přístupové polozpevněné komunikace, když pozemek je zatížen věcným břemenem chůze a jízdy ve prospěch pozemků p.č.St.144, 142/5 a budovy bez čp/če na p.č. St.144, pozemek s možností zastavění objekty výroby a skladování. .

P.č.116/4 - pozemek veden jako ostatní plocha, ostatní komunikace, jde o část polozpevněné přístupové komunikace, když pozemek je veden v zastavitelné části obce s možností zastavění objekty výroby a skladování.

P.č. 117/1 - pozemek veden jako lesní, jde o lesní pozemek, který je z části - cca 700 m² zalesněn smíšeným porostem dubu a borovice. Pozemek je nezastavitelný.

P.č. 120/5 - pozemek veden jako trvalý travní porost a je zalesněn smíšeným porostem dubu a borovice a jde o nezastavitelný pozemek.

P.č. 120/6 - pozemek veden jako trvalý travní porost a je zalesněn smíšeným porostem dubu a borovice a jde o nezastavitelný pozemek.

P.č. 120/10 - pozemek je veden jako trvalý travní porost a je zalesněn smíšeným porostem dubu a borovice a jde o nezastavitelný pozemek.

P.č. 128/3 - pozemek je veden jako lesní a je zalesněn smíšeným porostem dubu a borovice a jde o nezastavitelný pozemek.

P.č. 129/7 - pozemek je veden jako ostatní plocha, manipulační plocha, když na části je polozpevněná komunikace a pozemek je veden v zastavitelné části obce s možností zastavění objekty výroby a skladování.

P.č. 132/1 - pozemek veden jako trvalý travní porost, když je zemědělsky obhospodařován a východní část o výměře cca 1720 m2 je vedena v zastavitelné části obce s možností zastavění objekty výroby a skladování a zbývající část je nezastavitelná.

P.č. 132/2 - pozemek je veden jako trvalý travní porost a je zalesněn smíšeným porostem dubu a borovice a jde o nezastavitelný pozemek.

P.č. 132/3 - pozemek veden jako ostatní plocha, manipulační plocha, když je zemědělsky obhospodařován a je veden v zastavitelné části obce s možností zastavění objekty výroby a skladování.

P.č. 132/4 - pozemek je veden jako trvalý travní porost a je zalesněn smíšeným porostem dubu a borovice a jde o

nezastavitelný pozemek.

P.č. 142/8 - pozemek je veden jako ostatní plocha, manipulační plocha, je z části zemědělsky obhospodařován a je veden v zastavitelné části obce s možností zastavění objekty výroby a skladování.

P.č. 142/10 - pozemek je veden jako ostatní plocha, manipulační plocha, je z části zemědělsky obhospodařován a je veden v zastavitelné části obce s možností zastavění objekty výroby a skladování.

P.č. 174/1 - pozemek veden jako orná půda, když je zemědělsky obhospodařován a je veden v zastavitelné části obce s možností zastavění objekty výroby a skladování.

P.č. 174/3 - pozemek je veden jako ostatní plocha, manipulační plocha, je z části zemědělsky obhospodařován a na části se nachází polozpevněná komunikace a je veden v zastavitelné části obce s možností zastavění objekty výroby a skladování.

P.č. 174/12 - pozemek veden jako orná půda, když je zemědělsky obhospodařován a je veden v zastavitelné části obce s možností zastavění objekty výroby a skladování.

Soubory ke stažení

Fotogalerie

ID dražby
D 19/15
Forma prodeje
veřejná dobrovolná dražba
Navrhovatel dražby
Ing. Ivo Kotaba, insolvenční správce
Datum konání
07.03.2016
Místo konání
Krátká 2, Šumperk (sídlo dražebníka)
Nejnižší podání
1 000 000,- Kč
Dražební jistota
100 000,- Kč
Cena dle znaleckého posudku
430 000,- Kč
Adresa objektu
Nemile
Kraj / okres
Olomoucký kraj >> Šumperk
Kontaktní osoba
I
Tel: I
I
Jak složit dražební jistotu

Top nabídky