Slide banner

Pozemek 837 m², Dvůr Králove n.L. - Slovany, ork. Trutnov

Předmětem dražby je pozemek p.č. 1107/5 - neplodná půda je situován v severozápadní části obce v místní části Slovany v území se středním nebezpečím záplav povodňovými vodami z řeky Labe. Podle evidence na listu vlastnictví je pozemek chráněn polohou v rozsáhlém chráněném území. Územním plánem města je pozemek začleněn do ploch jiného způsobu využití jako plocha s omezenou přístupností s hlavním využitím jako samostatně vymezené zahrady a ovocné sady a samostatně vymezené plochy zeleně občanské vybavenosti a výroby.

Při místním šetření bylo zjištěno, že pozemek byl užíván zčásti jako nepovolená skládka odpadního materiálu a rumiska, na vyvýšeném terénu je užíván k zahrádkářským účelům. Na pozemku jsou ojediněle neošetřované bezcenné náletové porosty.

Fotogalerie

ID dražby
D 18/14
Forma prodeje
veřejná dobrovolná dražba
Navrhovatel dražby
Ing. Stanislav Kužela, SKP
Datum konání
26.03.2015
Čas konání
10:30
Místo konání
Hotel Alessandria Hradec Králové, Třída SNP 733, salonek č. 1
Nejnižší podání
104 000,- Kč
Dražební jistota
25 000,- Kč
Cena dle znaleckého posudku
104 000,- Kč
Prohlídky
26.2.2015 a 4.3.2015 vždy v 10:30 hod
Adresa objektu
Dvůr Králové nad Labem
Kraj / okres
Královehradecký kraj >> Trutnov
Kontaktní osoba
I
Tel: I
I
Jak složit dražební jistotu

Top nabídky