Slide banner

Pohledávka za dlužníkem v nominální hodnotě 3,150.607,73 Kč

Bližší informace o el. dražbě na níže uvedeném odkazu:

https://elektronicke-drazby.moravolen.cz/aktualni-elektronicke-drazby/34

 

ID dražby
E 07/15
Forma prodeje
veřejná dobrovolná dražba elektronická
Navrhovatel dražby
JUDr. Ilona Dorková, insolvenční správce
Datum konání
30.05.2016
Čas konání
10:00
Nejnižší podání
30 000,- Kč
Dražební jistota
8 000,- Kč
Cena dle znaleckého posudku
60 000,- Kč
Prohlídky
10.05.2016 v 10:00 hod.
Kontaktní osoba
I
Tel: I
I
Jak složit dražební jistotu

Top nabídky