Slide banner

Dobrovolná dražba Motorová nafta v množství 1,307.867 litrů

Soubor movitých věcí v režimu podmíněného osvobození od daně (§ 3 písm. e) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů: minerální oleje – střední oleje a těžké plynové oleje uvedené pod kódem nomenklatury 27101941 s obchodním označením MOTOROVÁ NAFTA, v množství 1,307.867 litrů (slovy: jeden milion tři sta sedm tisíc osm set šedesát sedm).

 Nafta je uskladněna ve skladovacích nádržích společnosti ČEPRO, a.s.

Nafta, tvořící předmět této dražby, je určena k vyčerpání ze skladovacích nádrží a následnému odvozu vydražitelem, a to na jeho náklady a nebezpečí, pokud se vydražitel s provozovatelem daňového skladu ČEPRO, a.s., nedohodne jinak.

Fotogalerie

ID dražby
D 01/16
Forma prodeje
veřejná dobrovolná dražba
Navrhovatel dražby
Mgr. Ing. Petra Hamplová Ph.D., insolvenční správkyně
Datum konání
24.03.2016
Čas konání
11:00
Místo konání
Clarion Congress Hotel Olomouc, Jeremenkova 36, 779 00 Olomouc, salonek PLATO
Nejnižší podání
5 673 100,- Kč
Dražební jistota
600 000,- Kč
Cena dle znaleckého posudku
8 509 650,- Kč
Kraj / okres
Olomoucký kraj
Kontaktní osoba
I
Tel: I
I
Jak složit dražební jistotu

Top nabídky