Slide banner

Lesní pozemky 62.564 m² Česká Třebová, okr. Ústí nad Orlicí

Předmětem dražby jsou lesní pozemky nacházející se v lokalitě „V třetích dolech“ v blízkosti Skuhravského potoka v prudkém svahu východně od města Česká Třebová. Celková výměra pozemků činí 62.564 m².Na pozemku p.č. 1249/1 je většina mýtných porostů vytěžena, nacházejí se zde pouze mladší skupiny a zbytky porostních žeber starších porostů. Pozemky převážně nejsou po těžbě zalesněny, občas se nachází přirozená obnova smrku. Pozemek p.č. 1247 je bez lesního pozemku, v lesní hospodářské osnově je veden jako bezlesí pod označením 504. Pozemek p.č. 1287/3 není zařízen v LHO, jedná se o úzký pozemek charakteru cesty.

Soubory ke stažení

Fotogalerie

ID dražby
D 08/15
Forma prodeje
opakovaná veřejná dobrovolná dražba
Navrhovatel dražby
JUDr. Ing. Helena Horová, insolvenční správkyně
Datum konání
02.07.2015
Čas konání
12:00
Místo konání
V Luhu 18, 140 00 Praha 4 (sídlo navrhovatele)
Nejnižší podání
270 000,- Kč
Dražební jistota
80 000,- Kč
Cena dle znaleckého posudku
440 000,- Kč
Prohlídky
18.06.2015 a 25.06.2015 vždy ve 13:00 hod
Kraj / okres
Pardubický kraj >> Ústí nad Orlicí
Kontaktní osoba
I
Tel: I
I
Jak složit dražební jistotu

Top nabídky