Slide banner

Lesní pozemky 5.256 m² Neurazy, okr.Plzeň - jih

Předmětem dražby je lesní pozemek o rozloze 5.256 m², který je situován v intravilánu obce Neurazy, katastrální území Nová Ves u Nepomuka. Celá oblast s předmětným pozemkem zařazeno do LO 6, LHC 313803 Nepomuk II, kategorie lesa 10 – les hospodářský, Jedná se o lesní pozemek SLT 3S1, bez porostu hlavních dřevin, které byly vykáceny. Posouzením pařezů a porovnáním s daty LHO, oddělení 81, dílec H, porost H, porostní skupina 9 se zde nacházeli dřeviny ve věku 88 let v zastoupení borovice 55%, smrk 30%, modřín 15%. V současné době je pozemek zarostlý buření.

Fotogalerie

ID dražby
D 05/15
Forma prodeje
veřejná dobrovolná dražba
Navrhovatel dražby
JUDr. Ing. Helena Horová, insolvenční správkyně
Datum konání
28.05.2015
Čas konání
13:00
Místo konání
V Luhu 18, 140 00 Praha 4 (sídlo navrhovatele)
Nejnižší podání
31 540,- Kč
Dražební jistota
8 000,- Kč
Cena dle znaleckého posudku
31 540,- Kč
Prohlídky
12.05.2015 a 19.05.2015 vždy v 12:00 hod
Kraj / okres
Plzeňský kraj >> Plzeň-jih
Kontaktní osoba
I
Tel: I
I
Jak složit dražební jistotu

Top nabídky