Slide banner

Bývalý zemědělský areál Kunštát, okr. Blansko

Předmětem dražby je pozemek p.č. 1108, jehož součástí je stavba Kunštát, č.p. 10. Dle výpisu z katastru má jít o objekt bydlení s číslem popisným, když znalcem bylo na místě samém zjištěno, že jde o bývalý areál statku následně užíván jako zemědělský areál se zázemím, když se zde nachází 7 budov s různým funkčním využitím. Přístup ze zpevněné místní komunikace na p.č. 1119, když tato je včetně pozemku v majetku města Kunštát. V platném ÚP města se nemovitosti nachází ve stávajících plochách výroby a skladování. Příslušenství budov je tvořeno zpevněnými plochami, přípojky IS.

Budova č.1: Jde o zděnou budovu, která má jedno nadzemní podlaží a nevyužité podkroví, která byla využívaná jako opravna mechanizace a sklad. Dispoziční řešení: I.NP - sklady, prostory pro výrobu, šatna se sociálním zařízením.

Budova č.2:  Jde o zděnou budovu, která má v části jedno podzemní podlaží, jedno nadzemní podlaží a nevyužité podkroví, která byla využívaná jako sklad - stodola. Dispoziční řešení: I.PP - sklad přístupní přímo z venku, I.NP - sklady. Ke dni provedení prohlídky byla nemovitost užívaná jen v části jako sklad. Celkový stavebně technický stav je spíše špatný, nemovitost neudržovaná.

Budova č.3: Jde o zděnou budovu, která má jedno nadzemní podlaží a nevyužité podkroví, která byla využívaná jako administrativní zázemí. Dispoziční řešení: I.NP - kanceláře, sklady, sociální zařízení. Objekt napojen na vlastní jímku, veřejný vodovodní řad, STL plynovod a NN. Sociální zařízení tvořeno WC, umyvadly. Ke dni provedení prohlídky nebyla nemovitost užívaná. Celkový stavebně technický stav je spíše špatný, nemovitost neudržovaná. Budova č.4: Jde o zděnou budovu, která má jedno nadzemní podlaží a podkroví, která byla využívaná jako sýpka. Dispoziční řešení: I.NP - sklady; podkroví - sklady. Ke dni provedení prohlídky nebyla nemovitost užívaná. Celkový stavebně technický stav je spíše špatný, nemovitost neudržovaná.

Budova č.5: Jde o zděnou budovu, která má jedno nadzemní podlaží a podkroví, která byla využívaná jako stáje. Dispoziční řešení: I.NP - stáje; podkroví - sklad. Ke dni provedení prohlídky nebyla nemovitost užívaná. Celkový stavebně technický stav je spíše špatný, nemovitost neudržovaná.

Budova č.6: Jde o zděnou budovu, která má jedno nadzemní podlaží a nevyužité podkroví, která navazuje na bývalé stáje a je využívaná jako šatny a sociální zařízení. Dispoziční řešení: I.NP - sklady, šatny, sociální zařízení. Ke dni provedení prohlídky byla nemovitost užívaná jako šatna se zázemím a dle sdělení i pronajata. Celkový stavebně technický stav je spíše špatný, nemovitost neudržovaná.

Budova č.7: Jde o zděnou budovu, která má jedno nadzemní podlaží a nevyužité podkroví, která je užívaná pro výrobu. Dispoziční řešení: I.NP - sklady, prostory pro výrobu. Ke dni provedení prohlídky byla nemovitost užívaná pro výrobu a dle sdělení i pronajata. Celkový stavebně technický stav je spíše špatný, nemovitost neudržovaná.

Fotogalerie

ID dražby
D 01/15
Forma prodeje
veřejná dobrovolná dražba
Navrhovatel dražby
Mgr. David Gregor, správce konkursní podstaty
Datum konání
25.05.2015
Čas konání
10:00
Místo konání
Krátká 2, Šumperk (sídlo dražebníka)
Nejnižší podání
1 500 000,- Kč
Dražební jistota
300 000,- Kč
Cena dle znaleckého posudku
1 800 000,- Kč
Prohlídky
29.04.2015 a 14.05. 2015 vždy v 11:00 hod
Adresa objektu
Kunštát
Kraj / okres
Jihomoravský kraj >> Blansko
Kontaktní osoba
I
Tel: I
I
Jak složit dražební jistotu

Top nabídky