Slide banner

Byt 3+1, 76 m², Praha 6, ul. Šumberova

Předmětem dražby je bytová jednotka 3+1 č. 345/2 se způsobem využití, byt, je umístěná v 1.NP bytového domu čp. 344, 345 a 346, postaveného v řadové zástavbě bytových domů při ulici Šumberova v kat. území Veleslavín, m.č. Praha 6 v roce 1965. Konstrukce domu je zděná se střechou plochou, fasáda břízolitová, vnitřní omítky vápenné štukové. Popis podle prohlášení vlastníka, kuchyňská linka- ano, sporák-ano, součástí jednotky je její vnitřní instalace, potrubní rozvody vody, plynu, ÚT, el. instalace, kromě stoupacích vedení. K vlastnictví jednotky dále patří podlahová krytina, nenosné příčky, vnitřní dveře, okna nacházející se uvnitř bytu, jakož i vnitřní strany vstupních dveří a vnějších oken. Sociální zařízení je vybaveno zařizovacími předměty. Vytápění a příprava teplé vody je z centrálního zdroje, elektroinstalace v domě světelná a motorová, v domě není instalován osobní výtah. Je uvažovaná pravidelná údržba.

K vlastnictví jednotky č. 345/2 patří spoluvlastnický podíl o velikosti 74/1823 na společných částech bytového domu a na pozemcích p.č. 473/223, 473/224 a 473/225.

Místní šetření bylo provedeno 23. 03. 2016 za účasti soudního znalce a zástupce dražebníka, kdy byla provedena prohlídka zvenčí bytového domu, byla provedena fotodokumentace. Přes upozornění vlastníkovi, že bude provedena prohlídka, však byt zpřístupněn nebyl a dlužník nereagoval. Vnitřní vybavení a konstrukce, které nebylo možno prohlédnout a zaměřit, jsou pro účely znaleckého posudku uvažovány jako standardní k danému typu nemovité věci, opotřebení je stanoveno podle odborného odhadu a s ohledem na rok výstavba bytového domu. Znalec vycházel z popisu vybavení, které je uvedeno v prohlášení vlastníka.

Fotogalerie

ID dražby
D 02/16
Forma prodeje
veřejná dobrovolná dražba
Navrhovatel dražby
Mgr. Radan Melka, insolvenční správce
Datum konání
16.06.2016
Čas konání
11:00
Místo konání
Senovážné náměstí 23, Praha 1, K-centrum, salonek č. 151
Nejnižší podání
2 990 000,- Kč
Dražební jistota
300 000,- Kč
Cena dle znaleckého posudku
3 300 000,- Kč
Adresa objektu
Šumberova
Kraj / okres
Praha >> Praha 6
Kontaktní osoba
I
Tel: I
I
Jak složit dražební jistotu

Top nabídky