Slide banner

Dobrovolná dražba Administrativní objekt Český Těšín okr. Karviná

Budova čp. 498 na parc.č. 1096 ve městě Český Těšín při křižovatce ulic Hrabinská a Kopernikova. Objekt je řadový koncový v půdorysu písmene L. Objekt v minulosti byl bytovým domem. V roce 2010 byla zahájena rekonstrukce objektu se změnou užívání na administrativní budovu. Byla provedena nástavba 3.NP s pultovou střechou. Stavba čp. 498 je nyní v rozestavěném stavu - nedokončená rekonstrukce. Objekt v současném stavu není užívání schopen. Budova je napojena na veřejné inženýrské sítě - vodovod, kanalizaci, elektro a zemní plyn. U budovy je další pozemek parc. č. 1097, který je užívánn jako zahrada. Přístup po zpevněné komunikaci. Terén rovinatý. Vstup do budovy je z ul. Hrabinská, rovněž i z ul. Kopernikova. Okolní zástavba převažuje rezidenční bydlení. Dobrá dostupnost občanské vybavenosti - zastávka MHD bus, zdravotnictví, škola, školka, obchody s potravinami. Objekt čp. 498 je zapsány v KN jako rod. dům. Ve skutečnosti se jedná o budovu administrativní (souhlas se změnou vč. stav. povolení na rekonstrukci nebylo předloženo).

Dispozice (dle předložené PD)
1.PP - denní místnost, herna, sklad nápojů, místnost pro obsluhu, jednací místo, kulečníková herna, chodba, WC invalidé + ženy, WC muži, pisoár, předsíň WC muži, předsíň WC personál, WC personál, výtahová šachta, - celková plocha 142,36 m2,
1.NP - 5x kancelář, zádveří, schodiště, výtah, chodba, předsíň WC ženy, WC ženy, předsíň WC muži, WC muži, pisoár, technická místnost, - celková plocha 163,95 m2,
2.NP - 5x kancelář, schodiště, výtah, WC ženy, předsíň WC muži, WC muži, sprcha, - celková plocha 175,02 m2 ,
3.NP - denní místnost, kancelář, zasedací místnost, zázemí zasedací místností, schodiště, výtah, chodba, předsíň WC ženy, WC ženy, předsíň muži, WC muži, pisoár, - celková plocha 190,81 m2.

Fotogalerie

ID dražby
E 02/15
Forma prodeje
veřejná dobrovolná dražba elektronická
Navrhovatel dražby
Ing. Mgr. Petra Hamplová, Ph.D. insolvenční správkyně
Datum konání
29.07.2015
Čas konání
10:30
Nejnižší podání
2 960 000,- Kč
Dražební jistota
250 000,- Kč
Cena dle znaleckého posudku
3 700 000,- Kč
Kraj / okres
Moravskoslezský kraj >> Karviná
Kontaktní osoba
I
Tel: I
I
Jak složit dražební jistotu

Top nabídky