Slide banner

3 nemovité věcí (budova + pozemek + garáž) Kunštát, okr. Blansko

Předmětem dražby je soubor 3 nemovitostí, které netvoří ucelený funkční celek a jsou od sebe vzdálené cca 100 metrů. Jde o bývalý statek následně užívaný jako zemědělský areál, budovu užívanou jako sklad, zemní sklep a pozemek, na kterém se dle výpisu z KN měla nacházet zemědělská stavba, ale ve skutečnosti zde žádná stavba již není. Nemovitosti se nachází jihozápadně od centra města, a to mezi centrem a zámkem, když jsou umístěny do současně zastaveného území města. Jde o část města, která je v platném územním plánu vedena jako stávající plocha výroby a skladování mimo p.č. 1114 která je vedená v návrhových plochách dopravní infrastruktury.

Fotogalerie

ID dražby
D 11/15
Forma prodeje
veřejná dobrovolná dražba
Navrhovatel dražby
Mgr. David Gregor, správce konkursní podstaty
Datum konání
25.05.2015
Čas konání
10:30
Místo konání
Krátká 2, Šumperk (sídlo dražebníka)
Nejnižší podání
243 000,- Kč
Dražební jistota
60 000,- Kč
Cena dle znaleckého posudku
243 000,- Kč
Prohlídky
29.04.2015 a 14.05. 2015 vždy v 11:00 hod
Adresa objektu
Kunštát
Kraj / okres
Jihomoravský kraj >> Blansko
Kontaktní osoba
I
Tel: I
I
Jak složit dražební jistotu

Top nabídky