Slide banner

1/2 RD Vikýřovice, okr. Šumperk - VYDRAŽENO

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl 1/2 na polovině dvojdomku o velikosti 2+1/3+1 v obci Vikýřovice, a to v zastavěné části obce v zástavbě pro bydlení při ulici Petrovská, když okolí je tvořeno novou vesnickou zástavbou. Přístup k nemovitostem je řešen ze silnice a dále zajištěn věcným břemenem. V místě jsou vybudovány kompletní inženýrské sítě a hlavní řady leží u hranice pozemku. Pozemky jsou rovné a osluněné, když poskytují dostatečné zázemí. RD je běžně vybaven, příslušenství tvořeno zahradou, zděným altánem a venkovní úpravy.

Nemovitá věc je v KN zapsána jako rodinný dům, když je řešena jako rodinný dům dvojbytový a takto i užívána. V domě se nachází 2 bytové jednotky, které jsou stavebně odděleny, mají vlastní vchody, vlastní napojení na inženýrské sítě, vytápění a ohřev TUV je řešen společně jako celek pro RD.

Konstrukční řešení: Dům je založen na základech z prostého betonu s izolací proti zemní vlhkosti. Svislé nosné konstrukce zděné keramické tl. 450 mm, vnitřní příčky zděné keramické. Stropy s podhledem rovným, keramické vložky do I nosičů. Krov dřevěný vaznicový, střecha sklonitá sedlová, krytina hliníkový plech. Klempířské konstrukce z pozinkovaných plechů. Úpravy vnitřních povrchů vápenné omítky, keramické obklady v koupelnách a WC, kuchyních. Úpravy vnějších povrchů z břizolitové barvené omítky. Schody betonové obložené mramorem. Dveře dřevěné plné či prosklené do ocelových zárubní. Okna dřevěná dvojitá. Podlahy obytných místností jsou betonové kryté PVC, koberci, dlažby. Ostatní místnosti keramické dlažby a beton. Vytápění ústřední teplovodní s kotlem na tuhá paliva a zemní plyn. Elektroinstalace světelná i motorová s pojistkovými automaty, hromosvod. Rozvod studené i teplé vody, teplá voda z el.bojleru s rozvodem po celém domě. Odkanalizování všech vpustí do veřejné kanalizace. Vybavení koupelen vanami, keramická umyvadla, WC splachovací. V kuchyni kuchyňské linky, sporáky. Rozvody antén pod omítkou.

Nemovitost je napojena na veřejný vodovodní a kanalizační řad, vlastní studnu, distribuční rozvod NN, STL plynovod.

Fotogalerie

ID dražby
ND 02/16
Forma prodeje
veřejná nedobrovolná dražba
Navrhovatel dražby
Jiří David, zajištěný věřitel
Datum konání
20.12.2016
Čas konání
10:00
Místo konání
Krátká 2, Šumperk
Nejnižší podání
600 000,- Kč
Dražební jistota
150 000,- Kč
Cena dle znaleckého posudku
850 000,- Kč
Energetická náročnost budovy
G
Prohlídky
15.11.2016 a 17.11.2016 vždy ve 10:00 hod
Kraj / okres
Olomoucký kraj >> Šumperk
Kontaktní osoba
I
Tel: I
I
Jak složit dražební jistotu

Top nabídky