Slide banner

Dobrovolné dražby

Je veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického, nebo jiného práva k předmětu dražby. Při dražbě se licitátor obrací na předem určený okruh osob, na předem určeném místě a čase. Na osobu, která učiní nejvyšší nabídku, přejde po udělení příklepu licitátora vlastnictví k předmětu dražby, to je platné pouze v případě, pokud vydražitel následně uhradí cenu dosaženou vydražením. Jednání může být i ukončeno, pokud nikdo nenabídne ani cenu nejnižšího podání.

Dražba dobrovolná se koná na návrh vlastníka nebo osoby, která je oprávněna s předmětem dražby nakládat, nebo je vlastníkem zmocněna předmět dražby zcizit. Dobrovolná dražba probíhá v souladu se zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. Dražit je možné jak nemovité, tak i movité věci, stejně jako soubory věci, či pohledávky.

Termíny konání dražeb dobrovolných jsou ovlivněny (kromě organizačních záležitostí) především zákonem. Optimální čas na zajištění a provedení dražby činí zhruba 6 až 9 týdnů od uveřejnění první informace o připravované dražbě, kdy konkrétní doba vždy závisí na předmětu dražby, jeho specifikách a hodnotě. Minimální lhůta pro konání dobrovolné dražby je pak zhruba 5 až 6 týdnů, když dražební vyhláška musí být uveřejněna minimálně 30 dnů před konáním dražby.

Kladné a záporné stránky dobrovolné dražby a kdy je dražba vhodná

Dobrovolná dražba je s ohledem na svůj charakter maximální transparentnosti vhodná pro zejména všechny typy prodejů, u kterých je možné očekávat případné zpochybnění předchozích převodů. Při vhodném stanovení nejnižšího podání je dražba vhodná pro všechny typy nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí (ve výši 4%) se hradí z ceny dosažené vydražením (bez ohledu na výši ceny nemovitosti stanovené znaleckým posudkem). Dražba je tedy vhodná i v případech, kdy se tržní cena a cena stanovená znaleckým posudkem významně liší.

 

Elektronická dražba

Elektronická dražba je moderním způsobem prodeje nemovitých či movitých věcí, formou činění nabídek prostřednictvím internetové aplikace. Tento způsob prodeje nahrazuje běžné dražby pořádané v reálném čase a místě, do kterého se mohou zájemci, zapojit díky informačním technologiím a internetu nezávisle na místě, kde se v daný okamžik nachází. Tuto službu můžete tedy využívat sami v pohodlí Vašeho domova, bez nutnosti osobní účasti v místě dražby.

Jedná se o prodej nemovitostí či movitých věcí formou soutěže mezi několika kupujícími najednou. Tímto způsobem prodávají nemovitosti insolvenční správci i sami vlastníci věcí (nemovitých i movitých. Elektronická dražby naše společnost pořádá na webovém rozhraní www.moravolen.cz.

Všichni účastníci elektronické aukce sledují příhozy konkurence v on-line režimu, vidí, nakolik je jejich nabídka konkurenceschopná a mohou ji podle toho stále přizpůsobovat situaci. Výsledek aukce je pak znám všem okamžitě po jejím skončení.

Kladné a záporné stránky přímých prodejů, a kdy je tento způsob prodeje vhodný

Nezanedbatelnou výhodou elektronických aukce je úspora času potřebného pro uskutečnění dražby, a dále snížení nákladů oproti standardní dražbě. Negativním omezením je nutnost práce s počítačem, včetně internetové připojení, tento negativní vliv lze však  kompenzovat možností sjednání této služby u odborníků.  

Top nabídky